Personlig assistans

 

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.

Behöver man hjälp med något av de grundläggande behoven kan man ha rätt till personlig assistans. LSS är en rättighetslag där personlig assistans ingår. Assistansersättning är pengar som du kan få för att anlita personliga assistenter om du har en funktionsnedsättning.

 

För att få personlig assistans enligt LSS; lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, behöver man uppfylla vissa kriterier.

Man måste tillhöra en så kallad personkrets:

Personkrets 1 – Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 – Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 – Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Man behöver hjälp med sina grundläggande behov, vilket kan vara:

-personlig hygien

-måltider

-att klä av- och på dig

-att kommunicera

-annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig

 

Personliga assistenters arbetsuppgifter är inte direkt specificerade i lag. I LSS nämns mål som att den som har personlig assistans ska "kunna leva som andra" och ha "full delaktighet i samhällslivet". Därav grundas arbetsuppgifterna på de individuella behov och de förväntningar som kunden har på sin personliga assistans.

Information om assistansersättning

 

Försäkringskassan förtydligar:

Föräldraansvar inom assistansersättningen

Nu blir det tydligare vad som är föräldrarnas ansvar och vad samhället behöver kompensera för när barn har omfattande funktionsnedsättningar som kräver personlig assistans eller assistansersättning.

Försäkringskassans åsikter om föräldraansvar

 

LSS-utredningen 2018

Ytterligare en tydlig urholkning av LSS som leder till en drastisk försämring för människor i behov av assistans och hjälp, speciellt drabbas barnen som behöver hjälp och stöd i början av sitt liv hårdast.

Information och möjlighet att ladda ned hela betänkandet i .pdf format finns här:
https://www.regeringen.se/…/statens-off…/2019/01/sou-201888/

Besöksadress
Umestan, Företagspark
Kaserngatan 3, BV

Hitta vår entré
Postadress
Spiralvägen 11
903 60 Umeå
Kontakt
090 -12 22 66
info@sundinsassistans.se© 2023 Team Sundins Assistans
Unable to create control (Handlers.TextHandler.Evaluate) [CookieInfo;link=true;bar=true

] Conversion from string "true