Personlig assistans

 

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.

Behöver man hjälp med något av de grundläggande behoven kan man ha rätt till personlig assistans. LSS är en rättighetslag där personlig assistans ingår. Assistansersättning är pengar som du kan få för att anlita personliga assistenter om du har en funktionsnedsättning.

 

Personliga assistenters arbetsuppgifter är inte direkt specificerade i lag. I LSS nämns mål som att den som har personlig assistans ska "kunna leva som andra" och ha "full delaktighet i samhällslivet". Därav grundas arbetsuppgifterna på de individuella behov och de förväntningar som kunden har på sin personliga assistans.

 

Information om assistansersättning

 

Försäkringskassan förtydligar:

Föräldraansvar inom assistansersättningen

Nu blir det tydligare vad som är föräldrarnas ansvar och vad samhället behöver kompensera för när barn har omfattande funktionsnedsättningar som kräver personlig assistans eller assistansersättning.

 

Försäkringskassans åsikter om föräldraansvar

Besöksadress
Umestan, Företagspark
Hus 2, BV

Hitta vår entré
Postadress
Spiralvägen 11
903 60 Umeå
Kontakt
090 -12 22 66
info@sundinsassistans.se© 2019 Team Sundins Assistans
Information om cookies