Personlig assistans

 

Behöver man hjälp med något av de grundläggande behoven kan man ha rätt till personlig assistans. LSS är en rättighetslag där personlig assistans ingår. Assistansersättning är pengar som du kan få för att anlita personliga assistenter om du har en funktionsnedsättning.

 

Personliga assistenters arbetsuppgifter är inte direkt specificerade i lag. I LSS nämns mål som att den som har personlig assistans ska "kunna leva som andra" och ha "full delaktighet i samhällslivet". Därav grundas arbetsuppgifterna på de individuella behov och de förväntningar som kunden har på sin personliga assistans.

 

Information om assistansersättning (Extern länk) 

 

Försäkringskassan förtydligar: Föräldraansvar inom assistansersättningen

 

Nu blir det tydligare vad som är föräldrarnas ansvar och vad samhället behöver kompensera för när barn har omfattande funktionsnedsättningar som kräver personlig assistans eller assistansersättning.

 

Försäkringskassans åsikter om föräldraansvar (Extern länk)