Hemtjänst


Hemtjänst är ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med lite enklare sysslor till hjälp med det mesta flera gånger under en dag. Det finns två olika typer av hjälp, Servicetjänster eller Omvårdnad.